Balans

Balans återfinns i ett väntrum på sjukhuset i Nacka. Den runda meterhöga betongsockeln är placerad strax intill väggen. På sockeln står en liten gestalt med en vas på huvudet. Skulpturen är modellerad i lera och gjuten i brons. På väggen strax intill sitter två stora kvadratiska betongreliefer. Den ena med en negativ form av en vas och den andra med en positiv form av samma vas. Relieferna och sockeln är gjutna i vit betong.

Galleri