Blå vila

På en grå granitsockel, mot Dalälvens riktning och kraftverkets dammluckor, ligger ett vilande kattdjur. Blå vila är modellerad i lera och gjuten i blåpigmenterad betong.

Galleri

Länkar

Skulptörförbundet – Blå Vila