lokattsundsvall

lokattsundsvall är en hel rumsgestalning som finns utanför stationshuset i Sundsvall. Omgivningen består av en låg stenmur med fem planteringskärl och ett lodjur i brons. En putsad mur sätter gräns mot intilliggande trafikled som tidigare var E4:an. Stor växtlighet med träd och buskar.

Galleri

Länkar

Skulptörförbundet – lokattsundsvall